TOP
21-08-2019

Võ Học Mới - Nộ Đào Bách Kích

Võ học mới - Trải nghiệm mới. Võ học Nộ Đào Bách Kích là loại võ học cổ phổ cực hiếm, có thể sánh ngang tầm với Lục Chỉ Cầm Ma thất truyền trên giang hồ bấy lâu. Ai sẽ là người đầu tiên giành được sức mạnh ẩn giấu trên giang hồ để một lần nữa xưng bá võ lâm. Tất cả cơ duyên chỉ có thể nhờ vào tương ngộ mà gặp.

 • Phẩm chất: Cổ phổ
 • Vũ khí sử dụng: Trường Thương
 • Đặc điểm võ học: Sát Thương
TÊN CHIÊU THỨC LOẠI CHIÊU THỨC HÌNH ẢNH KỸ NĂNG CƠ BẢN BẬC KỸ NĂNG
Ba Đào Hung Dũng Đánh Thường

Gồm 4 đòn, đồng thời hồi phục nội lực nhất định, mỗi đòn chính xác sẽ gây Đơ một lúc

Mọi chiêu thức bỗ võ này khi chính xác sẽ nhận 1 tầng "Nộ Đào", mỗi tầng giảm tốn 2 điểm nội lực, tối đa cộng dồn 100 tầng. Khi đạt 100 tầng, vào trạng thái Hồng Bá Thể 10s, mọi chiêu thức bộ võ này không tiêu tốn và sát thương gây ra tăng 30%

 
Thừa Phong Phá Lãng Hư Chiêu

Tập kích phía trước, phá hủy tạng thái ngự chiêu của địch trên tuyến đường, khi phá được ngự chiêu mục tiêu khiến nó trong 3s không thể ngự chiêu, và không có mục tiêu Bá Thể hất bay

 
Kinh Đào Phách Ngạn Thực Chiêu 1

Khóa chiêu thức, có thể khóa 1 mục tiêu không phải trạng thái Hồng Bá Thể, trong quá trình thi triển kỹ năng hai bên đều không thể thao tác

 
Cuồng Lãng Thực Chiêu 2

Khi chính xác sẽ đánh bay mục tiêu không có Bá Thể, khi thi triển kỹ năng sẽ ở trạng thái Hoàng Bá Thể

Biến chiêu: Khi hất bay địch, mỗi đòn nhận 5 điểm nộ khí, khi thi triển kỹ năng sẽ ở trạng thái Hoàng Bá Thể

 • Bậc 1: Kỹ năng chính xác sẽ trừ thêm 200 điểm Bá Thể
 • Bậc 2: Kỹ năng chính xác sẽ trừ thêm 400 điểm Bá Thể
 • Bậc 3: Kỹ năng chính xác sẽ trừ thêm 600 điểm Bá Thể
 • Bậc 4: Kỹ năng chính xác sẽ trừ thêm 800 điểm Bá Thể, sau khi thi triển kỹ năng sẽ lập tức kết thúc hồi "Kình Lôi Thương"
Hạn Hải Nộ Đào Ngự Chiêu

Phản đòn thành công sẽ trừ thêm 200 điểm Bá Thể, khi phản đòn sẽ ở trạng thái Hoàng Bá Thể, sát thương phải chịu giảm 40%

 • Bậc 1: Phản đòn thành công sẽ trừ thêm 400 điểm Bá Thể, trạng thái phản đòn giảm thương 60%
 • Bậc 2: Phản đòn thành công sẽ trừ thêm 600 điểm Bá Thể, trạng thái phản đòn giảm thương 80%
 • Bậc 3: Phản đòn thành công sẽ trừ thêm 800 điểm Bá Thể, trạng thái phản đòn giảm thương 99%
 • Bậc 4: Phản đòn thành công sẽ trừ thêm 1000 điểm Bá Thể, 5s sau nếu thi triển tất cả chiêu thức của bộ võ học sẽ bỏ qua thời gian hồi, trạng thái phản đòn ở Hồng Bá Thể
Kình Lôi Thương Nộ Chiêu

Sau khi loại bỏ trạng hộ thuẩn của đối thủ, đồng thời khiến cho đối thủ 10 giây sau mới có thể hồi lại hộ thuẩn. Khi thi triển kỹ năng sẽ ở trạng thái Hồng Bá Thể

 • Bậc 1: Đòn 1 chính xác sẽ khiến địch hôn mê 1s
 • Bậc 2: Đòn 1 chính xác sẽ khiến địch hôn mê 1.2s
 • Bậc 3: Đòn 1 chính xác sẽ khiến địch hôn mê 1.5s
 • Bậc 4: Đòn 1 chính xác sẽ khiến địch hôn mê 2s, sau khi thi triển kỹ năng sẽ lập tức kết thúc hồi Cuồng Lãng

Gợi ý trang bị dùng cho võ học Nộ Đào Bách Kích.

 • Nội Công: Ngạo Nhiên sát khí quyết, Ngạo thế quyết, Nghịch Thiên Tà Công
 • Thần Binh:Trường Thương
 • Hiệp Khách: Kim Thiệu Võ - Đoan Mộc Lan - Công Tôn Mộ Bạch - Phong Vô Kỵ
 • Tâm Pháp: Vật Ngã Lưỡng Chí – Tuyệt Sở Phùng Sinh
 • Tôi Luyện Trang Bị:
  • Nón: Chính Xác – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Thích– Sinh Lực Tối Đa.
  • Áo: Giảm % Sát Thương – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Thích – Miễn Sát Thương Ám Khí.
  • Đai: Kháng Bạo Kích – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Thương – Miễn Sát Thương Kiếm.
  • Quần: Giảm Ngự Chiêu – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Thương – Sinh Lực Tối Đa.
  • Giày: Né – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Chưởng – Miễn Sát Thương Ám Khí.
  • Dây Chuyền: Bỏ Qua Ngự Chiêu – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Chưởng – Sinh Lực Tối Đa.
  • Thoái: Bạo Kích – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Ám Khí – Miễn Sát Thương Chưởng.
  • Nhẫn: % Bỏ Qua Miễn Giảm Sát Thương – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Ám Khí– Sinh Lực Tối Đa.
  • Ngọc Bội: Hồi Nội Lực Công Chính Xác – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Chưởng – Miễn Sát Thương Kiếm.
  • Hộp Vũ Khí: Hồi Sinh Lực Chính Xác – Tấn Công – Phòng Thủ - Miễn Sát Thương Kiếm – Sinh Lực Tối Đa.