TOP

Thú Cưỡi

Thú Cưỡi

Vào Giao diện

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Tu Luyện => Thú Cưỡi

  => =>

 • Bước 2: Chọn thú cưỡi để cường hóa.
 • Bước 3: Click Tăng để nâng cấp bậc thú cưỡi.
Thuộc Tính:
 • Thuộc tính cộng thêm của thú cưỡi sẽ được thêm vào nhân vật vĩnh viễn, thú cưỡi khác nhau thuộc tính cũng khác nhau.
Tăng Cấp:
 • Thú cưỡi khác nhau sẽ cần nguyên liệu tăng cấp khác nhau, chủ yếu cần Thức Ăn và Thức Ăn Cao Cấp.
 • Một số thú cưỡi hoặc đến giai đoạn tăng cấp đặc biệt sẽ cần lượng Thú Cưỡi Tinh Phách nhất định.
Thú Cưỡi Tốc Độ Nguyên Liệu Đặc Biệt Cách Tìm
Đích Lô 10 Đích Lô Phách Cửa hàng – Hoàn trả.
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Xích Long Câu 9 Long Câu Phách Dùng điểm Vinh Dự đổi tại tiệm Thưởng Tỉ Võ.
Nhận tại Cửa Hàng – Hoàn Trả.
Dùng Trấn Hải Lệnh đổi tại tiệm Thưởng Tỉ Võ.
Siêu Ảnh 8   Thú cưỡi cơ bản, nhân vật đạt đến cấp 10 sẽ nhận được.
Xích Thố 9 Tinh Phách Vượt ải phó bản cốt truyện nhận được.
Bôn Tiêu 9 Bôn Tiêu Phách Hoàn thành Cấm Địa – Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Truy Phong 9 Truy Phong Phách Chiến thắng Lãnh Địa Chiến nhận.
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Phiên Vũ 9 Phiên Vũ Phách Khiêu chiến Tuyệt Đỉnh Cao Thủ và chiến thắng.
Hoàn thành khiêu chiến Thũ Lĩnh Tinh Anh.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Mua tại cửa hàng Giao Dịch
Tiên Lộc 10 Lộ Lộ (Chưa cập nhật)
Ô Truy 10 Ô Truy Phách Chiến thắng Lãnh Địa Chiến
Ô Vân 10 Ô Vân Phách Dùng điểm Uy Tín đổi tại tiệm Thưởng Tỉ Võ.
Tham gia Lôi Đài
Chiếu Dạ 10 Chiếu Dạ Phách Cửa Hàng – Hoàn Trả
Mã Thiên Cỗ 10 Mã Thiên Cổ Phách Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ)
Vân Hoang Cổ Điểu 10 Vân Cổ Tinh Phách Hoàn thành Thiên Hạ Bố Võ.
Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Lam Nhiễm Vũ Hạc 12 Lam Nhiễm Vũ Hạc Phách (Chưa cập nhật)
Ngạo Thiên Thần Điêu 12 Thần Điêu Phách Tham gia Võ Lâm Minh Chủ.
Hỏa Phụng 12 Hỏa Phụng Phách Hoàn thành khiêu chiến Tâm Ma.
Thanh Liên 12 (Chưa cập nhật) (Chưa cập nhật)
Huấn Luyện
 • Dùng Roi Ngựa để Huấn Luyện, điểm huấn luyện nhận được sẽ không ổn định.
 • Độ Huấn Luyện đạt 100, tăng bậc thành công và mở lượt tăng cấp trưởng thành mới.
 • Huấn Luyện Thú có thể đột phá trực tiếp tăng bậc thành công.
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Thức Ăn
 • Hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn.
 • Chiến thắng Lãnh Địa Chiến nhận được.
 • Dùng điểm Cống Hiến Bang để đổi.
 • Hòa thành Bảo Tàng Nguyên Đế.
 • Hoàn thành Khiêu Chiến Tâm Ma.
 • Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội – Đạo cụ tinh phẩm.
 • Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Cửa Hàng – Thú Võ Học.
 • Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Tiệm Thần Bí
Thức Ăn Cao Cấp
 • Chiến thắng Lãnh Địa Chiến nhận được.
 • Dùng điểm Cống Hiến Bang để đổi.
 • Hoàn thành Bảo Tàng Nguyên Đế.
 • Hoàn thành Trấn Hải Diễn Võ.
 • Cửa hàng – Hoàn trả nhận được.
 • Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Cửa Hàng – Thú Võ Học.
 • Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Tiệm Thần Bí.
Roi Ngựa
 • Hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn.
 • Nhận từ điểm năng động hàng ngày.
 • Dùng điểm Cống Hiếng Bang để đổi.
 • Hoàn thành Bảo Tàng Nguyên Đế.
 • Hoàn thành hoạt động Trấn Hải Diễn Võ.
 • Cửa hàng – Hoàn trả nhận được.
 • Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội – Đạo cụ tinh phẩm.
 • Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Cửa Hàng – Thú Võ Học.
 • Dùng Vàng Khóa/Vàng mua tại Tiệm Thần Bí.

Dị Thú

Công dụng các vật phẩm dùng cho Dị Thú
Vật Phẩm Hình Ảnh Công Dụng Nguồn Gốc
Thức Ăn Dị Thú Dùng để thuần dưỡng dị thú, 1 lần dùng tăng 500 exp cho dị thú.
 • Hoàn Thành Long Môn Tiêu Cục.
Tuấn Mã Linh (Cấp 1 – 10)

Trang bị cho dị thú. Chỉ dùng 1 trong 3 loại duy nhất. Khi trang bị, sẽ tăng cho nhân vật:

 • Sinh Lực Tối Đa từ 33600 ~ 48000.
 • Tăng Sát Thương từ 10% ~ 15%.
 • Đánh bại Thủ Lĩnh Tinh Anh.
 • Mua từ hàng Giao Dịch.
Mãnh Hổ Linh (Cấp 1 – 10)

Trang bị cho dị thú. Chỉ dùng 1 trong 3loại duy nhất. Khi trang bị, sẽ tăng cho nhân vật:

 • Sinh Lực Tối Đa từ 49600 ~ 64000.
 • Tăng Sát Thương từ 15% ~ 20%.
 • Đánh bại Thủ Lĩnh Tinh Anh.
 • Mua từ hàng Giao Dịch.
Hùng Sư Linh (Cấp 1 – 10)

Trang bị cho dị thú. Chỉ dùng 1 trong 3 loại duy nhất. Khi trang bị, sẽ tăng cho nhân vật:

 • Sinh Lực Tối Đa từ 65600 ~ 80000.
 • Tăng Sát Thương từ 20% ~ 25%.
 • Đánh bại Thủ Lĩnh Tinh Anh.
 • Mua từ hàng Giao Dịch.
Thú Đan Hệ Kim

Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng:

 • Sinh Lực Tối Đa +250.
 • Bỏ Qua Phòng Thủ +40.

(Tối đa dùng 30 viên)

 • Hoàn Thành Long Môn Tiêu Cục.
Thú Đan Hệ Mộc

Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng:

 • Sinh Lực Tối Đa +300.
 • Bỏ Qua Phòng Thủ +80.

(Tối đa dùng 30 viên)

 • Hoàn Thành Long Môn Tiêu Cục.
Thú Đan Hệ Thủy

Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng:

 • Sinh Lực Tối Đa +400.
 • Bỏ Qua Phòng Thủ +100.

(Tối đa dùng 30 viên)

 • (Chưa cập nhật)
Thú Đan Hệ Hỏa Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng:
 • Sinh Lực Tối Đa +400.
 • Tấn Công +75.

(Tối đa dùng 30 viên)

 • (Chưa cập nhật)
Thú Đan Hệ Thổ

Dùng tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật. Mỗi viên tăng:

 • Sinh Lực Tối Đa +600.
 • Tấn Công +100.

(Tối đa dùng 30 viên)

 • (Chưa cập nhật)