TOP
21-10-2019

[Thông Báo] - Lộ Trình Gộp Máy Chủ Cửu Âm 3D

Quý nhân sĩ thân mến,
Hành tẩu khắp chốn giang hồ, ắt hẳn khát vọng mong muốn so tài của quý nhân sĩ cùng những đối thủ xứng tầm vốn luôn bùng cháy trong huyết khí anh hào. Đồng thời để tạo điều kiện cho quý nhân sĩ có thể tìm được bằng hữu, phối ngẫu tương duyên.

Chính vì lẽ đó, BĐH Cửu Âm 3D sẽ tiến hành gộp máy chủ với thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

1. Thời Gian Gộp
 • Thời gian gộp máy chủ dự kiến:
  • Gộp máy chủ: 13:00-17:00 ngày 23/10.
 • Lưu ý:
  • Thời gian gộp có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
  • Chỉ bảo trì các máy chủ gộp, những máy chủ khác vẫn đăng nhập bình thường.
2. Danh Sách Gộp
 • Gộp Máy Chủ
Các Máy Chủ Gộp Thời Gian
S1/S6 + S2/S5 13:00-17:00 Ngày 23/10/2019
S7/S8/S11 + S9/S10
S12/S13 + S14/S15 + S16
S17 + S18 + S19

Lưu ý Gộp Server

 • Quy tắc xóa Nhân Vật cấp thấp
  • Vàng khóa ít hơn 500, Bạc khóa ít hơn 5.000.000.
  • Cấp thấp hơn 40.
  • 30 ngày không online.
  • Thời gian online không đủ 24h
 • Quy tắc giữ lại nhân vật trong tài khoản, theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Môn phái (mỗi phái chỉ giữ lại 1 nhân vật, tối đa 3 phái).
  • Đẳng Cấp (chỉ giữ lại 3 nhân vật có đẳng cấp cao nhất).
  • Thời gian online (chỉ giữ lại 3 nhân vật có thời gian online cao nhất).
 • Ví dụ: Một tài khoản có số lượng nhân vật như sau:
  • S3-LangTieuThanh (Cấp 72)
  • S3-NgaMi (Cấp 70)
  • S3-MinhGiao (Cấp 1)
  • S4-VoDang (Cấp 1)
  • S4-DuongMon (Cấp 70)
  • S4-VoDang (Cấp 70)
 • Sau khi gộp server, sẽ giữ lại:
  • Theo điều kiện 1 – Môn Phái, giữ lại Lăng Tiêu Thành, Nga Mi, Minh Giáo, Võ Đang, Đường Môn
  • Theo điều kiện 2 – Cấp Độ, giữ lại: S3-LangTieuThanh (Cấp 72), S3-NgaMi (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70), S4-VoDang (Cấp 70).
  • Theo điều kiện 3 – Thời gian online, loại S4-VoDang (Cấp 70) do có thời gian online ít nhất.
  • Còn lại : S3-LangTieuThanh (Cấp 72), S3-NgaMi (Cấp 70), S4-DuongMon (Cấp 70).

Quy Tắc Đặt Tên

 • Nhân vật và bang hội trùng tên. Hệ thống sẽ thêm tên server vào phía sau tên nhân vât và bang hội.
 • Nhân sĩ vui lòng nhận hết thư đính kèm vật phẩm trước khi gộp server.

Bảng Xếp Hạng và Tính Năng

 • Reset BXH lực chiến, lực chiến môn phái, lôi đài, liên đấu.
 • Reset BXH đại hội võ lâm và trở về trạng thái ban đầu.
 • Lãnh Địa Chiến sẽ bị thu hồi, bang hội sau khi gộp cần đi chiếm lại.
 • Reset chức vị môn phái.

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Nhân sĩ thông cảm bỏ qua. Nay La Nhi kính báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Chúc các nhân sĩ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị cùng Cửu Âm 3D!

La Nhi kính báo.