TOP
14-10-2019

[Thông Báo] - Bảo Trì Nâng Cấp Hệ Thống

Qúy nhân sĩ thân mến,

Để mang lại phục vụ và chất lượng tốt hơn cho quý nhân sĩ. Cửu Âm 3D sẽ tiến hành bảo trì máy chủ ngày 14/10/2019, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì: dự kiến Từ 15:00 đến 17:00 ngày 14/10/2019.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ
  • Nội dung bảo trì:
    • Bảo trì nâng cấp máy chủ
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến. Máy chủ không có trong danh sách bảo trì vẫn đăng nhập bình thường.

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay La Nhi kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo.