TOP
09-06-2019

[Thông Báo] - Bảo Trì Nâng Cấp Hệ Thống

Qúy nhân sĩ thân mến,

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho quý nhân sĩ, Cửu Âm 3D sẽ tiến hành bảo trì máy chủ ngày 10/06/2019, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì: dự kiến Từ 9:00 đến 11:00 ngày 10/06/2019.
  • Phạm vi: S1-S11
  • Nội dung bảo trì:
    • Bảo trì nâng cấp hệ thống
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý:

  • Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến. Máy chủ không có trong danh sách bảo trì vẫn đăng nhập bình thường.
  • Trong suốt thời gian bảo trì, để tránh ảnh hưởng, quý nhân sĩ S12-S18 vui lòng không tham gia các tính năng liên server (như Tâm Ma Ảo Cảnh, Cấm Địa Đội,v.v...)

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay La Nhi kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo.