TOP
08-07-2019

[Thông Báo] - Bảo Trì Đột Xuất Cửu Âm 3D

Qúy nhân sĩ thân mến,

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho quý nhân sĩ, Cửu Âm 3D sẽ tiến hành bảo trì đột xuất máy chủ ngày 08/07/2019, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì: Từ 10:00 đến 11:00 ngày 08/07/2019
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ
  • Nội dung bảo trì:
    • Bảo trì nâng cấp hệ thống
    • Fix lỗi không tham gia được các tính năng liên server
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý:

  • Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay La Nhi kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo.