TOP
25-08-2019

[Thông Báo] - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới "Cổ Tiên Kiếm"

Qúy nhân sĩ thân mến,

Nhằm mang lại thêm nhiều trải nghiệm mới cho quý nhân sĩ, Cửu Âm 3D sẽ tiến hành bảo trì cập nhật phiên bản mới "Cổ Tiên Kiếm" ngày 26/08/2019, thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời gian bảo trì: dự kiến Từ 9:00 đến 13:00 ngày 26/08/2019.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ
  • Nội dung bảo trì:
    • Bảo trì cập nhật phiên bản mới "Cổ Tiên Kiếm"
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Nhân sĩ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý:

  • Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến

Rất mong quý Nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay La Nhi kính báo để quý Nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo.