TOP

Thần Binh

Nguồn Gốc:

 • Thần binh có thể nhận được thông qua Cấm Địa – Thiên Dã Cốc hoặc Cấm Địa – Địa Dã Cốc.

Giao Diện Thần Binh:

 • Chọn menu nhân vật => Nhất Phẩm Các => Thần Binh.

  => =>

Thuộc Tính:

Tăng bậc:
 • Chọn thần binh cần tăng => Chọn Tăng Bậc.

Nguyên liệu:
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Đá Tinh Luyện
 • Hoàn thành Cấm Địa Thiên Dã Cốc / Địa Dã Cốc.
 • Ngao Chiến U Vân.
 • Ưng Khiểu Loạn Thế.
 • Mua tại Cửa Hàng Giao Dịch.
Bạc Khóa
 • Hoàn thành phó bản cốt truyện Hạng S.
 • Nhận từ điểm Năng Động.
 • Dùng điểm Danh Vọng đổi.
 • Tham gia Cấm Địa.
 • Dùng điểm Nghĩa Hiệp Đổi.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.

Tẩy Luyện Thần Binh

 • Trước khi tiến hành Tẩy Luyện Thần Binh, nếu thần binh đang dùng cho nhân vật, phải thực hiện Tháo mới có thể Tẩy Luyện.

 • Tại giao diện Tẩy Luyện, chạm vào các thần binh không hữu dụng để đặt vào ô bên cạnh.

 • Chọn Tẩy luyện và lập tức tiêu hao Vàng để nhận thuộc tính mới.

 • Tại khung thuộc tính, đối chiếu các chỉ số để chọn phẩm chất tốt nhất cho Thần Binh.
 • Sau khi quyết định, bấm “Lưu trước khi tẩy” để giữ thuộc tính cũ hoặc “Lưu sau khi tẩy” – nhận thuộc tính mới.
Lưu Ý:
 • Mỗi lần tẩy luyện thành công sẽ vĩnh viễn giảm thời gian chờ kỹ năng thần binh, tối đa giảm 30 giây.
 • Mỗi lần tẩy luyện thành công, Thần Binh sẽ làm mới thuộc tính thêm, Thần Binh sẽ có đầy đủ thanh và đầy thuộc tính.
 • Tẩy luyện cần nguyên liệu, nguyên liệu có phẩm chất càng cao, tỉ lệ thành công càng cao.
 • Khi tẩy luyện cấp sao càng cao, càng tiêu hao nhiều Vàng.
 • Chỉ có thể dùng vàng để tẩy luyện thần binh.
 • Nên sỡ hữu mỗi thần binh 1 cái để duy trì điểm công lực.

Tăng Cấp Thần Binh:

 • Nhân vật đang nhận điểm exp cá nhân, có thể nhận thêm exp thần binh

Luyện Hóa Thần Binh

Tại giao diện Luyện Hóa, chạm vào các thần binh không hữu dụng để được luyện hóa thành Đá Tinh Luyện, dùng để tăng bậc trang bị.

Lưu Ý:
 • Luyện hóa thần binh hoàn trả 100% Đá Tinh Luyện và Bạc Khóa đã dùng để tăng bậc.
 • Thần binh đã tăng bậc, sẽ được hoàn trả Đá Tinh Luyện và trở về thần binh bậc 1.
 • Có thể nhấp giữ thần binh để xem thuộc tính.

Thuộc Tính Cộng Thêm:

 • Khi thu thập đủ điều kiện sẽ nhận thêm thuộc tính cho nhân vật.

 • Khi có thay đổi trong Thần Binh, các thuộc tính cũng sẽ thay đổi theo.