TOP
12-03-2019

Môn Phái Mới - Cẩm Y Vệ

I. Giới thiệu

Sử dụng vũ khí là Thiết Trảo, vừa có thể cận chiến vừa có thể đánh xa, trên giang hồ là người hiệp nghĩa trừ gian diệt ác, trong triều đình cũng nắm giữ vị trí quan trọng.

 • Cẩm Y Vệ gánh vác sứ mệnh thần bí. Quyền lợi của họ cũng vô cùng đặc biệt, tài lực kinh người, lệnh ra như núi, không chết không về. Cẩm Y Vệ một mặt trà trộn trong giang hồ, một mặt mang trên mình nhiệm vụ thu thập tình báo tro triều đình. Những mỗi thành viên trong Cẩm Y Vệ đều là tinh anh được tôi luyện trong đao quang kiếm ảnh, vì bảo vệ lãnh thổ Đại Minh mà không tiếc sinh mạng.

II. Võ Học và Nội Công

1. Võ Học

 • Võ học tấn công gây sát thương cao
 • Vũ khí sử dụng: Thiết Trảo
Tên Chiêu Thức Loại Chiêu Thức Hình Ảnh Kỹ năng Cơ Bản
Bạch Cốt Nhiếp Hồn Chiêu Đánh Thường
 • Sát thương: Tổng cộng có 4 đòn, mỗi đòn tạo thành 125% +0 sát thương, đồng thời hồi phục 1 lượng nội lực nhất định cho bản thân
Quỷ Trảo Tham U Chiêu Thực 1
 • Sát thương: Tổng cộng có 1 đòn, tạo thành 375% + 4553 (375% + 46778) sát thương
 • Hiệu quả: Sau chính xác có thể bỏ qua Hoàng bá thể, kéo mục tiêu lại bên cạnh, cũng tăng thêm cho mục tiêu 4 tầng “Quỷ Trảo Tham U”
 • Quy Trảo Tham U: Nhiều nhất có thể tích 5 tầng, mỗi tầng giảm 10% tốc độ di chuyển, lúc bị nhận phải công kích sẽ có xác suất nhỏ tăng thêm 1 tầng. Đến tầng 5 thì sẽ bỏ đi Quỷ Trảo Tham U đồng thời gây hôn mê.
Huyết Vũ Tinh Phong Chiêu Thực 2
 • Sát thương: Tổng cộng có 5 đòn, tạo thành 938% + 8730 (938% + 9035) sát thương
 • Hiệu quả: Trong quá trình thi triển kỹ năng sẽ có trạng thái Hoàng bá thể
Mị ảnh Kinh Hồng Phá Chiêu
 • Sát thương: Tổng cộng có 1 đòn, tạo thành 275% + 3406 (275% + 3528) sát thương
 • Hiệu quả: Lúc phá được chiêu thức của mục tiêu thì sẽ tiêu trừ 1 lượng lớn giá trị Hoàng Bá Thể của mục tiêu, tạo thành lượng sát thương gấp đôi, đồng thời đánh ngã mục tiêu.
Quỷ Phược Hồn Triền Ngự Chiêu
 • Sát thương: Tổng cộng có 1 đòn, tạo thành 375% + 3831 (375% + 3696) sát thương
 • Hiệu quả: Lúc phản kích kỹ năng có thể thi triển, phản kích thành công sẽ tự động thi triển kỹ năng phản kích, lúc phản kích sẽ có trạng thái Hoàng bá thể, trạng thái 40% “Giảm sát thương”, phản kích thành công sẽ tiêu trừ 1 lượng lớn giá trị Hoàng Bá Thể của mục tiêu đồng thời đông cứng mục tiêu 1s.
Đại Mạc Cô Hồn Nộ Chiêu
 • Sát thương: Tổng cộng có 5 đòn, tạo thành 1250% + 7151 (1250% + 7408) sát thương
 • Hiệu quả: Kích cuối cùng sẽ đánh bay kẻ địch mà không có Hoàng Bá Thể, khi thi triển chiêu thức sẽ biến thành trạng thái Hoàng bá thể
2. Nội Công
 • Nội công sẽ càng giúp cho Cẩm Y Vệ tăng thêm một lượng sát thương lớn
Tên Nội Công Loại Nội Công Hình Ảnh Hiệu Quả Kỹ năng
Thát Sát Tâm Kinh Nội Công Môn Phái
 • Mỗi lần ra chiêu có xác suất nhỏ tích 1 tầng sát ý, mỗi tầng tăng 100 điểm công kích, sau khi tích đến tầng 7 thì sẽ phóng ra sát ý. Mỗi lần sử dụng chiêu thức, sát thương đều được thêm 100% sát thương lực công kích