TOP
21-08-2019

Mở thêm nhiều ngoại trang mới

Bên cạnh những thử thách ở phiên bản này, Cổ Tiên Kiếm còn mang đến cho quý nhân sĩ thêm nhiều ngoại trang mới vô cùng đặc sắc. Quý nhân sĩ có thể xem qua những hình ảnh sau:

Y Phục Mới

 • 1. Thiều Hoa Hồng Nhan
  • Cách nhận: Thông qua hoạt động vậng hành

 • 2. Xuân Phong Chúc Dạ
  • Cách nhận: Thông qua hoạt động vậng hành

 • 3. Băng Tâm Tố Vân
  • Cách nhận: Thông qua hoạt động vậng hành

 • 4. Phồn Ti Lưu Vũ
  • Cách nhận: Thông qua hoạt động vậng hành

Phi Phong Mới

 • 1. Yên Hồng Mộ Tuyết
  • Cách nhận: Thông qua hoạt động vậng hành

 • 2. Chu Vũ Tú Ngọc Phi
  • Cách nhận: Thông qua hoạt động vậng hành