TOP
+
Hạng Tên nhân vật Cấp Công lực Máy chủ Trang
81 SundyYếnTrang 67 716299 S15
82 Bora 66 701291 S15
83 NhiepPhong 67 594266 S15
84 LãNhưPhong 66 554149 S15
85 BàngÐình 66 553627 S15
86 TônToại 67 552992 S15
87 MrOne 66 546991 S15
88 LãNhưSương 66 545772 S15
89 HácQuân 68 544509 S15
90 1ThoiPro 66 536198 S15

BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng lực chiến top 10 mỗi server sẽ được cập nhật 12:00 thứ 2 hằng tuần.

LongPhi

Tên nhân vật

LongPhi

  • Cấp độ: 84
  • Máy chủ: S1 - S6
  • Công lực: 1844328

Thành tích nổi bật:

Võ Lâm Minh Chủ

LongPhi