TOP

Hướng Dẫn Nhập Code

Quý nhân sĩ thân mến,

Sau đây La Nhi sẽ hướng dẫn cho các nhân sĩ cách nhập code trong game.

  • Bước 1: Đầu tiên bấm vào phần Phúc Lợi ở giao diện trong game.

  • Bước 2: Chọn phần Code đổi đạo cụ và nhập mã code của nhân sĩ đang sở hữu và tiến hành bấm nút đổi.

Lưu ý: Hệ thống chỉ mở chức năng nhập code đến hết 23:59 ngày 24/09/2018 sau thời gian này chức năng nhập code trong game sẽ không hiển thị nữa, nên quý nhân sĩ đang sở hữu code hay nhanh tay nhập code nhé.