TOP

Lôi Đài

Võ Học Cửu Âm – 3D vô cùng đa dạng và tinh túy. Khi đã tinh thông võ học nhưng nếu chỉ luyện võ đơn độc thì không thể nào thuần thục võ học hơn các trận đấu thực chiến từ Lôi Đài.


Lôi Đài

Hướng Dẫn Tham Gia

 • Tại giao diện Giang Hồ, Nhân sĩ vui lòng chọn Tỷ Võ.

 =>  

 • Lôi Đài được mở từ 12:00 đến 24:00 hàng ngày.

Quy Tắc Chiến Đấu

 • Nhân sĩ cần đánh bại đối thủ được xếp cặp để nhận điểm.
 • Điểm ban đầu của Nhân sĩ là 1000.
 • Điểm của Nhân sĩ dưới 2000 thì khi thất bại sẽ không bị trừ điểm.
 • Trong Lôi Đài, sức tấn công của Nhân sĩ giảm 30%, rời khỏi Lôi Đài sẽ hủy hiệu quả này.
 • Khi thắng, Nhân sĩ nhận được điểm và 1 Uy Tín.
 • Khi thất bại hoặc thoát giữa chừng, Nhân sĩ sẽ bị trừ điểm và Hòa cũng được tính như thất bại.
 • Điểm Lôi Đài được X2 mỗi ngày từ 20:00 – 21:00.
 • Điểm Lôi Đài sẽ được tái lập vào thứ 2 mỗi tuần lúc 01:00.
 • Nhân sĩ tham gia qua Lôi Đài mới nhận được thưởng.
 • Mỗi ngày nhận được tối đa 20 điểm Uy Tín.
 • Khi đạt Danh Túc, chiến thắng sẽ nhận thêm Quà Thắng Lôi Đài, mỗi ngày nhận được tối đa 3 lần. Mỗi lần nhận sẽ dựa vào bậc để phát (Danh Túc 1, Tôn Sư 2, Thái Đẩu 3, Chí Tôn 4).


Bản đồ Lôi Đài

 
Giao diện hoạt động

Thưởng Bậc Lôi Đài

 • Thưởng bậc Lôi Đài mỗi ngày phát 1 lần và lúc 00:05 qua thư.
Bậc Lôi Đài Tổng Điểm Phần Thưởng
Võ Giả 1 - 1199 10 Điểm Uy Tín
10.000 Bạc Khóa
Cao Thủ 1200 - 1449 20 Điểm Uy Tín
20.000 Bạc Khóa
150 Vàng Khóa
3 Ô Vân Tinh Phách
Danh Túc 1450 - 1749 60 Điểm Uy Tín
60.000 Bạc Khóa
300 Vàng Khóa
5 Ô Vân Tinh Phách
Tôn Sư 1750 - 2149 90 Điểm Uy Tín
90.000 Bạc Khóa
450 Vàng Khóa
8 Ô Vân Tinh Phách
Thái Đẩu 2150 - 2649 120 Điểm Uy Tín
120.000 Bạc Khóa
600 Vàng Khóa
10 Ô Vân Tinh Phách
Chí Tôn từ 2650 180 Điểm Uy Tín
180.000 Bạc Khóa
900 Vàng Khóa
15 Ô Vân Tinh Phách

Thưởng BXH Lôi Đài

 • Phần thưởng được phát mỗi tuần 1 lần vào Chủ Nhật lúc 00:05 qua thư.
Hạng Phần Thưởng Số Lượng
1 Điểm Uy Tín 48
Vàng Khóa 150
2 Điểm Uy Tín 44
Vàng Khóa 130
3 Điểm Uy Tín 40
Vàng Khóa 110
4 - 10 Điểm Uy Tín 32
Vàng Khóa 90
11 - 20 Điểm Uy Tín 28
Vàng Khóa 80
21 - 50 Điểm Uy Tín 24
Vàng Khóa 70
51 - 100 Điểm Uy Tín 20
Vàng Khóa 65
101 - 200 Điểm Uy Tín 16
Vàng Khóa 60
201 - 500 Điểm Uy Tín 12
Vàng Khóa 55
501 - 1000 Điểm Uy Tín 8
Vàng Khóa 50
Từ 1001 Điểm Uy Tín 2
Vàng Khóa 10