TOP

Hoạt Động Giang Hồ

Tổng Quát Về Hoạt Động Giang Hồ

  • Giang Hồ là nơi chứa rất nhiều hoạt động. Các bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn khi tham gia những hoạt động khác nhau.
  • Hoạt động Giang Hồ bao gồm: Giang Hồ, Cấm Địa, Hoạt Động, Kỳ Ngộ

Hoạt Động Giang Hồ

Chi Tiết Về Các Hoạt Động

Các bạn sẽ dần được làm quen với Giang Hồ trong Hoạt động Giang Hồ qua giai đoạn tân thủ. Vì vậy, mình sẽ nói về các hoạt động chính tại hoạt động Giang Hồ:

(Click vào hoạt động bên dưới để xem thêm chi tiết)