TOP

Cấm Địa

Quý Nhân sĩ thân mến,

Hệ thống Cấm Địa của Cửu Âm 3D phong phú với 2 hình thức tham gia: Cấm Địa Đơn và Cấm Địa Đội. Hoạt động được mở xuyên suốt các ngày trong tuần với thời gian linh hoạt để Nhân sĩ tham gia.

Hoàn thành hoạt động Cấm Địa, Nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng phong phú có thể dùng để gia tăng sức mạnh cho nhân vật và có cơ may trở thành Thương Gia bậc nhất thiên hạ.

1. Cấm Địa Đơn

Sau hằng trăm năm bị phong ấn, các cấm địa nổi tiếng với nhiều kỳ trân dị bảo trấn giữ giờ đây lại được mở ra lần nữa. Nhân sĩ võ lâm cần hợp sức cùng nhau vượt cấm địa để đoạt lấy bảo vật, giúp gia tăng công lực, uy chấn thiên hạ...Cấm Địa Đơn bao gồm một số bản đồ sau:

 • Thiên Ẩn Cốc

 

 • Kim Tiền Trang

 

 • Vân Hoang Ngọc Đài

 

 • Thất Huyền Kiếm Chủng

 

 • Cửu U Kiếm Chủng

 

 • Tinh Võ Đường

 

 • Thiên Dã Cốc

 

 • Địa Dã Cốc

 

2. Cấm Địa Đội

Khổng Tước Sơn Trang, Tuyết Ngọc Phong, Quy Khư Điện,...các cấm địa nổi tiếng với nhiều kỳ trân dị bảo trấn giữ. Nhân sĩ võ lâm cần hợp sức cùng nhau vượt cấm địa để đoạt lấy bảo vật, giúp gia tăng công lực, uy chấn thiên hạ... Cấm Địa Đội bao gồm một số bản đồ sau:

 • Tuyết Ngọc Phong

 

 • Khổng Tước Sơn Trang

 

 • Thông Thiên Phong

 

 • Long Giang Bảo Thuyền

 

 • Quy Khư Điện