TOP

Truy Nã Yêu Phạm

Huyết Quan Môn trùng xuất giang hồ, hãm hại bá tánh, nhờ quý đại hiệp ra tay giúp sức triều đình truy nã tội phạm Huyết Quan.

Yêu Cầu

  • Tổ đội tối thiếu từ 3-5 người để tham gia hoạt động.

Hướng Dẫn

  • Nhân sĩ đến nhận nhiệm vụ tại NPC Vương Bộ ĐầuTô Châu.


NPC Vương Bộ Đầu

  • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhấp vào thanh nhiệm vụ Truy Nã bên góc trái sẽ tự động di chuyển đến khu vực Tội Phạm.

  • Cùng đội tiêu diệt Tội Phạm và sau đó sẽ tự động Truy Nã những Tội Phạm tiếp theo.

  • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 20 nhiệm vụ Truy Nã. Cứ mỗi 10 lần sẽ làm mới nhiệm vụ 1 lần.

Phần Thưởng

  • Nhân sĩ hoàn thành 10 nhiệm vụ - nhận thưởng thêm Rương Quan Phủ (chứa nhiều nguyên liệu đúc trang bị, và có cơ hội nhận thưởng Nguyên Tinh) và Túi Mảnh Nội Công.