TOP
21-08-2019

Gameplay mới - Kim Đoàn Cấm Địa "Cổ Tiên Pháp Đàn"

Thế giới Cửu Âm 3D không ngừng biến đổi, luôn tạo ra những thử thách mới khiêu chiến sức mạnh của quý nhân sĩ. Cấm địa mới đem lại sự hứng khởi khiêu chiến giới hạn bản thân, quý nhân sĩ nào sẽ là những người đầu tiên vượt qua được cấm địa đầy gian nan, nguy hiểm này, để nhận được những phần thưởng vô giá.

Điều Kiện Tham Gia

 • Cấp độ: 50 trở lên
 • Thời Gian: 18:00-23:50 từ T2 đến CN

Thể Lệ

 • Tối đa 12 người cùng lúc tham gia
 • Đủ 6 người sẽ lập tức mở hoạt động
 • Không đủ 6 người cần chờ 5 phút.
 • Vào bản đồ sẽ có thể dùng tính năng giúp đỡ để mời hảo hữu hoặc thành viên bang vào cùng vượt ải.
 • Vượt qua tất cả các ải, tiêu diệt các Boss mới giành thắng lợi

Bỏ Phiếu Khai Trừ

 • 1. Trong hoạt động, có thể bỏ phiếu khai trừ thành viên khác trong giao diện đội.
 • 2. Mỗi người chơi chỉ được phát động bỏ phiếu khai trừ 1 lần
 • 3. Khi phiếu tán thành lớn hơn phiếu phản đối, người chơi này sẽ bị khai trừ khỏi hoạt động.
 • Vào Boss chiến và vượt ải sẽ không thể dùng tính năng giúp đỡ.

Số Lần Thưởng Vượt Ải:

 • 1. Không giới hạn số lần tham gia
 • 2. Mỗi tuần có 2 lần thưởng vượt ải.
 • 3. Khi hết số lần thưởng vượt ải vẫn có thể tiếp tục tham gia hoạt động nhận tiền đấu giá, nhưng không thể tham gia đấu giá và không có thưởng vượt ải.
 • 4. 00:00 mỗi CN sẽ tái lập số lần thưởng.

Đấu Giá Vật Phẩm

 • 1. Boss cuối tử vong sẽ vào quá trình đấu giá.
 • Người chơi tham gia hoạt động có thể tùy ý ra giá trong 10s, người ra giá cao cuối cùng sẽ nhận được vật phẩm.
 • 3. Tiền đấu giá sau khi trừ 50% thuế, 50% còn lại phân chia đều cho tất cả người chơi tham gia hoạt động
 • 4. Sau khi vượt ải, đạo cụ tham gia đấu giá có thể tiến hành đấu giá giảm giá.
 • 6. Đạo cụ đấu giá nhận được và tiền chia nhận được sẽ phát cho người chơi qua thư.

Thưởng Vượt Ải

 • 1. Xem thưởng vượt ải ở giao diện tổng kết.
 • 2. Đạo cụ trong thưởng vượt ải trực tiếp gửi vào túi người chơi

Thương Nhân Thần Bí

 • 1. Sau khi vượt ải sẽ có tỉ lệ xuất hiện vật phẩm Thương Nhân Thần Bí trong giao diện tổng kết, tiêu phí số tiền nhất định có thể mua.