TOP
01-07-2019

[Đồ Long Tranh Bá] - Thay Đổi Thời Gian Thi Đấu

Qúy nhân sĩ thân mến,

Để mang lại sự công bằng về điểm số giữa các máy chủ với nhau trong sự kiện "Đồ Long Tranh Bá". BĐH sẽ thay đổi thời gian bắt đầu thi đấu sang ngày 08/07/2019. Thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung

  • Thời Gian Thay Đổi: từ ngày 08/07/2019 đến ngày 04/08/2019
  • Lý Do Thay Đổi: Điều chỉnh lại một số thể lệ thi đấu
Lưu Ý:
  • Để mang lại công bằng điểm số giữa các máy chủ và điều chỉnh thể lệ thi đấu. Thời gian hết hạn ghi nhận thông tin Bang Hội sẽ được rút ngắn lại: Ngày 03/07/2019. Xem chi tiết tại đây!
  • Sau ngày 03/07/2019, BĐH sẽ không tiếp nhận thêm thông tin từ các bang hội
  • Những bang nào không gửi thông tin Bang Hội về cho BĐH sẽ không được tính điểm

Chúc quý nhân sĩ trải nghiệm Cửu Âm 3D vui vẻ!

La Nhi Kính Báo