TOP
05-07-2019

[Đồ Long Tranh Bá] - Phần Thưởng

Sau khi có kết quả công bố sau 4 tuần thi đấu của hoạt động Thiên Hạ Bố Võ, BĐH sẽ tiến hành trao giải đến Top 32 bang hội đã lọt vào vòng loại trừ

 • Top bang hội xếp hạng cao nhất sẽ nhận được phần quà Ingame đặc biệt từ BĐH
 • Top bang hội còn lại có điểm sẽ được nhận phần quà nhỏ Ingame từ BĐH
 • Phần quà Ingame:

Phần Thưởng Bang Hạng 1

1. Phần Thưởng Chung Cho Cả Bang - Hạng 1
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Chung Bang Chủ Đại Diện Nhận Đồ Long Đao (Không Khóa) 1 Bang Chủ Chọn Hoặc Đại Diện Nhận
Mảnh Lục Chỉ Cầm Ma 50 Bang Chủ Chọn
Thuấn Long Giáp 10 Bang Chủ Chọn
Hồng Chí Nguyên Ngọc 3 Bang Chủ Chọn
Hồng Xá Tịch Ngọc 3 Bang Chủ Chọn
Hồng Huyền Thanh Ngọc 3 Bang Chủ Chọn
Hồng Minh Phạt Ngọc 3 Bang Chủ Chọn
Hồng Hoàn Sát Ngọc 3 Bang Chủ Chọn
Tâm Pháp Bí Điển (Cuồng) 2 Bang Chủ Chọn
Giao Long Linh Cấp 1 5 Bang Chủ Chọn
Vân Hoang Cổ Điêu 2 Bang Chủ Chọn
Kỳ Vương-Yến Bạch Vân 1 Bang Chủ Chọn
2. Phần Thưởng Cho Thành Viên Tham Gia
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Cho Tất Cả Thành Viên Bang Tham Gia Mảnh Chân Võ Mật Kinh 50 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp 30 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Vàng 8000 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Sách Hiệp Khách-Cao 30 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Bùa Cấp 4 20 Tất Cả Thành Viên Tham Gia

Phần Thưởng Bang Hạng 2

1. Phần Thưởng Chung Cho Cả Bang - Hạng 2
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Chung Bang Chủ Đại Diện Nhận Cửu Tích Vấn Thiền Trượng 1 Bang Chủ Chọn
Mảnh Lục Chỉ Cầm Ma 40 Bang Chủ Chọn
Huyết Ngọc Huyền Quang 10 Bang Chủ Chọn
Hồng Chí Nguyên Ngọc 2 Bang Chủ Chọn
Hồng Xá Tịch Ngọc 2 Bang Chủ Chọn
Hồng Huyền Thanh Ngọc 2 Bang Chủ Chọn
Hồng Minh Phạt Ngọc 2 Bang Chủ Chọn
Hồng Hoàn Sát Ngọc 2 Bang Chủ Chọn
Giao Long Linh Cấp 1 4 Bang Chủ Chọn
Vân Hoang Cổ Điêu 1 Bang Chủ Chọn
Cầm Cơ-Chu Ngọc Dao 1 Bang Chủ Chọn
2. Phần Thưởng Cho Thành Viên Tham Gia
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Cho Tất Cả Thành Viên Bang Tham Gia Mảnh Chân Võ Mật Kinh 40 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Mảnh Ngạo Thế Quyết 40 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Vàng 6000 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Sách Hiệp Khách-Cao 20 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Bùa Cấp 4 15 Tất Cả Thành Viên Tham Gia

Phần Thưởng Bang Hạng 3

1. Phần Thưởng Chung Cho Cả Bang - Hạng 3
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Chung Bang Chủ Đại Diện Nhận Thanh Viêm Nhẫn 1 Bang Chủ Chọn
Mảnh Lục Chỉ Cầm Ma 30 Bang Chủ Chọn
Huyết Ngọc Huyền Quang 10 Bang Chủ Chọn
Hồng Chí Nguyên Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Hồng Xá Tịch Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Hồng Huyền Thanh Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Hồng Minh Phạt Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Hồng Hoàn Sát Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Giao Long Linh Cấp 1 3 Bang Chủ Chọn
Tư Mã Mạc Tà 1 Bang Chủ Chọn
2. Phần Thưởng Cho Thành Viên Tham Gia
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Cho Tất Cả Thành Viên Bang Tham Gia Mảnh Chân Võ Mật Kinh 30 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Vàng 4000 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Sách Hiệp Khách-Cao 10 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Bùa Cấp 4 10 Tất Cả Thành Viên Tham Gia

Phần Thưởng Bang Hạng 4-8

1. Phần Thưởng Chung Cho Cả Bang - Hạng 4-8
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Chung Bang Chủ Đại Diện Nhận Quy Khư Ngọc Kiếm 1 Bang Chủ Chọn
Mảnh Lục Chỉ Cầm Ma 20 Bang Chủ Chọn
Bát Chí Nguyên Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Bát Xá Tịch Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Bát Huyền Thanh Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Bát Minh Phạt Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Bát Hoàn Sát Ngọc 1 Bang Chủ Chọn
Hùng Sư Linh Cấp 1 5 Bang Chủ Chọn
2. Phần Thưởng Cho Thành Viên Tham Gia
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Cho Tất Cả Thành Viên Bang Tham Gia Mảnh Ngạo Thế Quyết 20 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Vàng 2000 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Sách Hiệp Khách-Cao 5 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Bùa Cấp 4 5 Tất Cả Thành Viên Tham Gia

Phần Thưởng Bang Có Điểm

1. Phần Thưởng Cho Thành Viên Tham Gia
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng Người Nhận Hình Ảnh
Phần Thưởng Cho Tất Cả Thành Viên Bang Tham Gia Mảnh Ngạo Thế Quyết 10 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Vàng 100 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Sách Hiệp Khách-Cao 5 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Bùa Cấp 4 2 Tất Cả Thành Viên Tham Gia
Lưu Ý Nhận Thưởng:
 • Sau khi kết thúc tuần thi đấu và công bố kết quả, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào thì phần thưởng sẽ được trao đến các bang dành chiến thắng.
 • Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện đến khi trao thưởng, quý nhân sĩ vui lòng không đổi tên nhân vật để tránh tình trạng không nhận được thư thưởng.
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Bang chủ của các bang đạt Top 32 lòng sử dụng đúng tài khoản game để đăng nhập và gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ tại trang hotro.talktv.vn để được tiếp nhận. Thông tin bao gồm:
  • Tên Bang Hội:
  • Tên Bang Chủ:
  • Tên Các Thành Viên và Chức Vụ - Phần Thưởng Chọn:
 • Thông tin gửi về yêu cầu Bang Chủ phải cung cấp rõ ràng chính xác, mọi trường hợp cung cấp sai thông tin BĐH sẽ không giải quyết khiếu nại.
 • Sau 7 ngày kể từ thời điểm kết thúc sự kiện Đồ Long Tranh Bá, nếu Bang Chủ không gửi thông tin người nhận thưởng trong bang thì phần thưởng đợt này sẽ bị hủy.
 • Phần thưởng sẽ được BĐH trao trực tiếp qua thư ingame theo thông tin nhân vật Bang Chủ đã gửi.
 • Quý nhân sĩ nếu còn điều thắc mắc về sự kiện Đồ Long Tranh Bá xin vui lòng gửi tin nhắn vào Fanpage hoặc gửi hỗ trợ tới Email: cuuam3d@vng.com.vn.
 • Chỉ tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, khiếu nại trong vòng 24h kể từ khi công bố kết quả.

Hy vọng sự kiện máu lửa này sẽ mang lại nhiều kịch tính và thú vị giữa các bang hội tại Cụm Luận! Chúc quý nhân sĩ trải nghiệm Cửu Âm 3D vui vẻ!

La Nhi kính báo.