TOP
21-08-2019

Dị thú mới - Thiên Tiêu Cửu Ngự Sư

Ở phiên bản mới "Cổ Tiên Kiếm" xuất hiện thêm dị thú mới "Thiên Tiêu Cửu Ngự Sư". Với hình hài sư tử bờm trắng, chính là nét đặc trưng nổi bậc của dị thú này. Bên cạnh đó, quý nhân sĩ phải trang bị Giao Long Linh mới có thể cưỡi được. Tương truyền rằng, quý nhân sĩ nào sở hữu được dị thú này sẽ có thể xưng bá võ lâm, nhận được sức mạnh vô hạn

Dị Thú Mới - Thiên Tiêu Cửu Ngự Sư

Điều Kiện Mở Khóa
  • Bậc Dị Thú: Bậc 6
  • Thuần dưỡng tăng bậc:dùng Dị Thú Tinh Hoa hoặc có thể tốn vàng để Tự Động Thuần Dưỡng

Cưỡi Dị Thú
  • Cần phải trang bị Giao Long Linh mới có thể cưỡi được